توسط مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت؛تندیس برتر کیفیت به مهندس حسین زاده اهدا شدتندیس کیفیت برتر توسط مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به مهندس حسین زاده مدیرعامل شرکت اطلس سرام کویر اهدا شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت اطلس سرام کویر، تندیس کیفیت برتر در کنگره سراسری بزرگان کیفیت و استاندارد سازی ، توسط مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت به مدیرعامل این شرکت اهدا…
تولید برق جمهوری اسلامی ایران از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از پنج درصد افزایش یافته است. تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به 224 هزار و 795.1 گیگاوات رسیده که 5.67 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است. از انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای امسال‌ تاکنون، 212 هزار و 784.3 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و 12 هزار…
به گزارش صنعت نیوز، نائب رئیس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی گفت : طرح ساماندهی اکتشافات معدنی از برنامه های جدی این کمیته است که برای تقویت حوزه اکتشافات هدفمندی صورت می گیرد . سید هادی حسینی با بیان اینکه نباید در حوزه فعالیت و دسترسی معادن به هرکسی اجازه دست درازی به ذخایر ارزشمند معدنی را داد افزود : با هدفمند شدن اکتشافات معادن ، تا اعماق بیش از…
Page 3 of 3