دوشنبه, 22 دی 1393 ساعت 06:10

توليد برق ايران بيش از 5 درصد افزايش يافت

تولید برق جمهوری اسلامی ایران از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از پنج درصد افزایش یافته است.

تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به 224 هزار و 795.1 گیگاوات رسیده که 5.67 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

از انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای امسال‌ تاکنون، 212 هزار و 784.3 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و 12 هزار و 10.8 گیگاوات ساعت به واحدهای برق‌آبی اختصاص داشته است.

در این مدت، تولید نیروگاه‌های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال 6.01 درصد افزایش و تولید نیروگاه‌های برق‌آبی 0.02 درصد رشد یافته است.

 

انرژی تامین ‌شده نیز امسال در دوره مورد بررسی 227 هزار و 833.5 گیگاوات ساعت گزارش شده است که 5.62 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.

بازدید 12680 بار
  • شما در ارائه نظر اولین نفر باشید

اظهار نظر

ارسال نظر به عنوان مهمان

0