امروز با ما تماس بگیرید!

نشریه نسوز

نشریه نسوز

نشریه نسوز

دیرگدازهای‌ مورد استفاده در صنایع‌ شیمیایی‌ مترجم‌: پریا شیخ‌ کارشناس تحقیق‌ و توسعه‌ گروه پاترون

 

بخش‌ اول (این‌ مقاله‌ در چند شماره پیش‌ رو و در چند بخش‌ منتشر خواهد شد).

١.٩ مقدمه‌

تمدن مدرن نمی‌ تواند به‌ جهانی‌ بدون نفت‌ فکر کند. علاوه بر بنزین‌ و ســایر ســوخت‌ ها، پلیمرهای‌ مصــنوعی‌ مختلف‌ و هزاران ماده شـیمیایی‌ آلی‌ از نفت‌ به‌ دسـت‌ می‌ آیند. ظرفیت‌ پالایش‌ جهانی‌ نفت‌ خام در سـال ٢٠١٨، ١٢٠ میلیون بشـــکـه‌ یـا ١.١٩ میلیـارد لیتر در روز بود. نفـت‌ خـام موجود در طبیعـت‌ مخلوطی‌ از هیـدروکربن‌ هـای‌ مختلف‌ اســت‌ و ترکیبات هیدروکربنی‌ در پالایشــگاه از نفت‌ خام جدا و تصــفیه‌ می‌ شــوند تا آن را برای‌ اهداف مختلف‌ قابل‌ اسـتفاده سـازند. کل‌ فرآیند پالایشـگاه در شـکل‌ ١.٩ نشـان داده شـده اسـت‌ و با توجه‌ به‌ صـنایع‌ پایین‌ دستی‌ آن بسیار پیچیده است‌.

این‌ شـکل‌ نشـان می‌ دهد که‌ در یک‌ پالایشـگاه، صـدها واحد مختلف‌ وجود دارد. برخی‌ از واحدها در دماهای‌ بالا کار می‌ کنند و پوشــش‌ نســوز مخزن راکتور و تجهیزات وابســته‌، برای‌ اطمینان از عدم ایجاد مشــکل‌ در عملکرد پالایشگاه، بسیار ضروری‌ و حائز اهمیت‌ است‌.

واحدهای‌ اصلی‌ یک‌ پالایشگاه که‌ در دماهای‌ بالاتر کار می‌ کنند عبارتند از:

١. هیترهای‌ فرایندی‌

٢. یونیت‌ (واحد) شکست‌ کاتالیستی‌ بستر سیال((FCCU

٣. واحد بازیافت‌ گوگرد

مختصـری‌ از پارامترهای‌ عملیاتی‌ واحدهای‌ مذکور و الزامات نسـوزهای‌ مورد اسـتفاده در این‌ تجهیزات مختلف‌ در ادامه‌ مورد بحث‌ قرار می‌ گیرد…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.