افتخارات

صنعتگر برتر سال ایزو و کیوسی پلن شرکت: وندور لیست توانیر گواهی نانو: تأییدیه ها: شرکت دیرگداز مهرآرین فارس: تأییدیه کیفیت محصول -مجتمع صنعتی اسفراین: تأییدیه کیفیت محصول-فولادسازان جم: رضایتمندی -مدیریت تولید برق یزد: دانش بنیان: