افتخارات

صنعتگر برتر سال

 


ایزو و کیوسی پلن شرکت:


وندور لیست توانیر


گواهی نانو:


تأییدیه ها:

شرکت دیرگداز مهرآرین فارس:


تأییدیه کیفیت محصول -مجتمع صنعتی اسفراین:


تأییدیه کیفیت محصول-فولادسازان جم:


رضایتمندی -مدیریت تولید برق یزد:


دانش بنیان: