امروز با ما تماس بگیرید!

اصول هفت گانه شرکا اطلس سرام

بارهای آماده ارسال برای مدیریت برق دماوند

بارهای آماده ارسال برای مدیریت برق دماوند

بارهای آماده ارسال برای مدیریت برق دماوند: بارهای مدیریت برق دماوند: بارهای آماده ارسال از شرکت اطلس سرام کویر برای مدیریت برق دماوند.

بارهای آماده ارسال برای مدیریت برق دماوند بیشتر بخوانید »

جلسه با مدیران نیروگاه سیکل ترکیبی

جلسه با مدیران نیروگاه سیکل ترکیبی

جلسه با مدیران نیروگاه سیکل ترکیبی: جلسه با مدیران نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو:   آقای مهندس اکبریان مدیر محترم تعمیرات مکانیک، آقای مهندس نصیری کارشناس دفتر فنی و آقای مهندس رضایی از نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو جهت بازدید در شرکت اطلس سرام حضور یافتند و با مدیران شرکت جلسه ای برگزار کردند.  

جلسه با مدیران نیروگاه سیکل ترکیبی بیشتر بخوانید »

اصول شرکا اطلس سرام

اصول هفت گانه شرکا اطلس سرام

اصول هفت گانه شرکا اطلس سرام: اصول شرکا اطلس سرام:   ۱.احترام گذاشتن به زبان و روح قانون هر ملت و گشاده بودن و صادق بودن فعالیت های شركت در جهت اینكه یك شهروند خوب باشد. ۲.احترام به فرهنگ و آداب هر ملت و سهیم شدن در توسعه اقتصاد و اجتماع از طریق فعالیت های

اصول هفت گانه شرکا اطلس سرام بیشتر بخوانید »