نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی مشهد:   بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و شرکت اطلس سرام کویر در نمایشگاهی که با همین موضوع برگزار شده بود شرکت کرد. بازدیدکنندگانی همچون مدیران نیروگاه برق شهید کاوه قائن در این نمایشگاه از دستاوردهای شرکت اطلس سرام بازدید […]

نمایشگاه بین المللی مشهد بیشتر بخوانید »