بازدید کارشناس برق لوشان از شرکت

دمونتاژ سرامیک ها و تست جرقه زن برنرها

دمونتاژ سرامیک ها و تست جرقه زن برنرها

دمونتاژ سرامیک ها و تست جرقه زن برنرها: دمونتاژ سرامیک ها و تست جرقه زن برنرها اطلس سرام کویر: این دستورالعمل مراحل دمونتاژ سرامیک ها و تست جرقه زن برنرها را در شرکت اطلس سرام کویر شرح می دهد. مراحل دمونتاژ سرامیک ها منبع تغذیه را قطع کنید. محفظه برنر را باز کنید. سرامیک ها […]

دمونتاژ سرامیک ها و تست جرقه زن برنرها بیشتر بخوانید »

نخستین کنفرانس سرامیک های نسوز شرکت اطلس سرام کویر جزیره کیش

نخستین کنفرانس سرامیک های نسوز شرکت اطلس سرام کویر جزیره کیش

نخستین کنفرانس سرامیک های نسوز شرکت اطلس سرام کویر جزیره کیش: نخستین کنفرانس سرامیک های نسوز توربین های گازی V94.2 شرکت اطلس سرام کویر: نخستین کنفرانس سرامیک چمبر، تجهیزات جانبی و محفظه احتراق توربین های گازی V94.2 شرکت اطلس سرام کویر، در جزیره کیش برگزار شد. این کنفرانس با هدف بررسی آخرین دستاوردهای علمی و

نخستین کنفرانس سرامیک های نسوز شرکت اطلس سرام کویر جزیره کیش بیشتر بخوانید »

بازدید کارشناس برق لوشان از شرکت

بازدید کارشناس برق لوشان از شرکت

بازدید کارشناس برق لوشان از شرکت بازدید کارشناس برق لوشان از شرکت اطلس سرام کویر جهت ارسال بار و بازرسی کالا کارشناس برق لوشان از شرکت اطلس سرام کویر بازدید کرد. هدف از این بازدید، بررسی شرایط ارسال بار و بازرسی کالا بود. کارشناس برق پس از ورود به شرکت، با مدیر تولید شرکت دیدار

بازدید کارشناس برق لوشان از شرکت بیشتر بخوانید »