وبلاگ

نمایشگاه دستاوردهای ایران قزاقستان

نمایشگاه دستاوردهای ایران قزاقستان

نمایشگاه دستاوردهای ایران قزاقستان:   کلینیک مدیریت صادرات دانش بنیان که برای پذیرش هئیات تجاری کشورهای مختلف برگزار می گردد، در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به جهت پذیرش کشور قزاقستان برگزار شد. شرکت اطلس سرام کویر به جهت ایجاد مناسبت های تجاری با کشور قزاقستان در این رویکرد شرکت نموده و کارشناسان …

نمایشگاه دستاوردهای ایران قزاقستان ادامه »

بازرسی مهندس نصر جی ان ال

بازرسی مهندس نصر جی ان ال

آقای مهندس نصر جهت بازرسی و تایید GNLA&GNAB تولید شرکت اطلس سرام کویر به این شرکت مراجعه نمودند و جلسه ای هم با مدیران مجموعه داشتند. بازرسی نماینده مجتمع مس سرچشمه تولید بلوک‌های تویر کنورتور مجتمع مس سرچشمه و بازرسی نماینده آن شرکت  

بازرسی مهندس نصر اپکس

بازرسی مهندس نصر اپکس

بازرسی مهندس نصر اپکس:   آقای مهندس نصر جهت بازرسی و تایید اپکس های سرامیکی تولید شرکت اطلس سرام کویر به این شرکت مراجعه نمودند و جلسه ای هم با مدیران مجموعه داشتند. تولید اپکس برای مجتمع مس خاتون آباد و بازرسی نماینده آن شرکت

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی مشهد:   بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و شرکت اطلس سرام کویر در نمایشگاهی که با همین موضوع برگزار شده بود شرکت کرد. بازدیدکنندگانی همچون مدیران نیروگاه برق شهید کاوه قائن در این نمایشگاه از دستاوردهای شرکت اطلس سرام بازدید …

نمایشگاه بین المللی مشهد ادامه »

بازدید از نیروگاه قائن

بازدید از نیروگاه قائن

بازدید از نیروگاه قائن:   جناب آقای مهندس حسین زاده مدیرعامل محترم شرکت اطلس سرام کویر به همراه آقای مهندس رحیمیان مدیر مهندسی فروش شرکت از نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن بازدید به عمل آورده و جلساتی با مسئولین نیروگاه برگزار کردند. بازدید از نیروگاه قائن – اردیبهشت 1402