دیرگداز های آلومینایی

جلسه با مدیران شرکت مدیریت تولید نیروی برق خراسان

جلسه با مدیران شرکت مدیریت تولید نیروی برق خراسان

جلسه با مدیران شرکت مدیریت تولید نیروی برق خراسان: جلسه اطلس سرام کویر با مدیران شرکت مدیریت تولید نیروی برق خراسان: جلسه اطلس سرام کویر با جناب آقای دکتر مرتضوی و سرکار خانم ستوان در شرکت مدیریت تولید نیروی برق خراسان برای قرارداد ۸ دست سرامیک. جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر مرتضوی، مدیرعامل […]

جلسه با مدیران شرکت مدیریت تولید نیروی برق خراسان بیشتر بخوانید »

نازل درونی پاتیل محصول شرکت اطلس سرام

نازل درونی پاتیل محصول شرکت اطلس سرام

نازل درونی پاتیل محصول شرکت اطلس سرام: نازل درونی پاتیل، یک قطعه کلیدی در فرآیند ریخته‌گری: نازل درونی پاتیل، یک قطعه دیرگداز است که به منظور هدایت مذاب از تاندیش به قالب ریخته‌گری مداوم، در کف تاندیش قرار می‌گیرد. این نازل، نقش مهمی را در کنترل کیفیت، دما و ترکیبات مذاب ایفا می‌کند. اهمیت نازل

نازل درونی پاتیل محصول شرکت اطلس سرام بیشتر بخوانید »

بازدید از نیروگاه ایسین

بازدید از نیروگاه ایسین

بازدید از نیروگاه ایسین:   جناب آقای مهندس حسین زاده مدیرعامل شرکت اطلس سرام کویر و آقای مهندس رحیمیان مدیر مهندسی فروش شرکت از نیروگاه برق ایسین بازدید نمودند و جلسه ای با کارشناسان نیروگاه داشتند.(بازدید از نیروگاه ایسین بندرعباس- خرداد 1402) بازدید از نیروگاه ایسین بندرعباس:

بازدید از نیروگاه ایسین بیشتر بخوانید »